นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวถึงการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแก้ไขข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ “สถานะ” ของไต้หวัน โดยลบประโยคที่ระบุว่า “ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน” ว่าบนโลกใบนี้ “มีเพียงจีนเดียว” ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน “คือรัฐบาลจีนเดียวที่ชอบธรรม”

ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลวอชิงตัน “ถือเป็นการบิดเบือน” หลักการจีนเดียว ด้วยเจตนาแอบแฝง เพื่อเปลี่ยนแปลง “สถานะ” ของช่องแคบไต้หวัน และเพื่อสุมไฟให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้น

นอกจากเรื่องดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังขยายความ “หลักประกัน 6 ข้อ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคง ที่รัฐบาลวอชิงตันในยุคของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน เคยให้เป็นคำมั่นสัญญากับไต้หวัน เมื่อปี 2525 และเนื้อหาสำคัญผ่านชั้นความลับสำหรับการเปิดเผย เมื่อปี 2563

ทั้งนี้ สาระสำคัญรวมถึง การที่สหรัฐไม่มีกำหนดการยุติขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน และการไม่ต้องหารือล่วงหน้ากับรัฐบาลปักกิ่ง เกี่ยวกับการขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน และการแก้ไขกฎหมายไต้หวัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับรัฐบาลไทเป